Манай сайтанд хандагсдын тоо:

Ажил, үйлчилгээ

Уурхайн зөвлөх үйлчилгээ

  • Мэргэшлийн хүрээнд төсөл, техник технологийн шийдэлд үнэлэлт өгөх
  • Уурхайн ТЭЗҮ – удирдах, зөвлөлгөө өгөх
  • Уул уурхайн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
  • Үнэлэлт, дүгнэлт хийх